۱۳۹۵ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

سلطنت طلبان ، نوع حکومت آینده را مشخص فرمودند !


آقای سلطنت طلبی یک تنه به لشکر ایرانستیزان ( آزادیخواهان و دگراندیشان ) زده و مبارز میطلبد بلکه کسی او را جدی بگیرد و پاسخی بدهد !

ولی چون کسی او را جدی نگرفته و پاسخی به یاوه گویی های او نداده ، ایشان را یابو برداشته که کسی جلودار او نیست و از همین روی ، دیگر نقاب آزاداندیشی و آزادیخواهی را از رخ برکشیده و رسما اعلام حکومت استبدادی میکند !

آقا میفرماید که « اشتباهات شاه پیشین را نخواهند کرد » ، یعنی که دیگر کسی را زندانی و خانه نشین و تبعید نخواهند کرد بلکه همگی را از دم تیغ خواهند گذراند !

سلطنت طلبان دیگر هم با کف و سوت زدن برای ایشان ، به خوبی نشان میدهند که خواهان چنین حکومتی هستند !به این ویدیو توجه فرمایید 
.

.
*********
******

تظاهرات دزدی در سوئد
.


.
.

*********
******


در همین راستا :قابل توجه کسانی که شناخت درستی از « دوران طلایی پهلوی » ندارند ! 


شعبون نیوز : در پادشاهی مشروطه پهلوی سوم ، همه احزاب ، رسانه ها و فعالین سیاسی در ابراز عقاید خود آزاد خواهند بود !
http://666sabz.blogspot.be/2012/11/blog-post_9.htmlوا مصیبتا ، در بین اپوزیسیون تفرقه افتاد !
تکه کلام شاه اللهی ها :
http://666sabz.blogspot.be/2011/12/blog-post_26.html


ایرانی ها ، علت واژگون شدن کشتی کستا کونکوردیا را پیدا کردند !
http://666sabz.blogspot.be/2012/07/blog-post_06.htmlآخرش سلطنت طلبان را چه صدا کنیم !
http://666sabz.blogspot.be/2012/09/blog-post_8.htmlحزب الله ، شاه الله ، پیوندتان مبارک !
http://666sabz.blogspot.be/2014/02/blog-post_1555.html


۱ نظر: