۱۳۹۳ آبان ۲۹, پنجشنبه

عکس یکی از قربانیان حکومت پهلوی در تابلوی نقاشی خانوادگی پهلوی !عکسهای خاندان پهلوی کنار سفره هفت سین را نگاه میکردم که چشمم به تابلوی نقاشی پشت سر آنها افتاد. در این تابلوی نقاشی یک ببر هم کشیده شده. تا جایی که بیاد دارم ، خاندان پهلوی عکسهای بسیاری با سگ دارند و رضا پهلوی هم چند عکس با طوطی و فیل و بز و برغاله دارند ولی بیاد نمیاورم که عکسی با یک ببر گرفته باشند.

تنها عکسی که از خاندان پهلوی با ببر گرفته شده ، عکسی است از محمد رضا شاه در سفرش به هندوستان با دو ببر بیچاره که به تیر همایونی مفتخر شده اند.

حالا چرا عکس یکی از این ببرها در تابلوی نقاشی خاندان پهلوی کشیده شده ، خدا میداند ولی به شاهزاده رضا پهلوی و  شهبانو فرح پیشنهاد میکنم که عکس سرتیپ افشارطوس، سرگرد محمود سخایی ، دکتر فاطمی ، کریمپور شیرازی ، گلسرخی ، قندچی ، بزرگ نیا و شریعت رضوی را هم به تابلوی خانوادگیشان اضافه کنند تا همگان به رشادت و شجاعت این خاندان پی ببرند.
۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

نامه یک چوپان زاده به شاهزاده رضا پهلوینامه یک چوپان زاده به شاهزاده رضا پهلوی


جناب شاهزاده رضا پهلوی 
من یک چوپان زاده ام، که خود نیز چوپانی کرده ام. اتفاقات پیرامونم مرا بر آن داشت تا با شما گفتگویی را بیاغازم. تاریخ گواه است که در زادگاه ما رسم بر این بوده که چوپان زادگان نه تنها با شاهزادگان بلکه با نوکران شاهزادگان نیز نمی بایست سخن میگفتند، اما من بنا دارم سنت شکنی کرده و اولین چوپان زاده ای باشم که شاهزاده ای را به گفتگو میخواند. به کسری بگفتند کای شهریار .... عقابی گرفته است بازت شکار

بگفتا به چوبش بکوبند پشت .... که با مهتر خود چرا شد درشت؟درشتی ها و تلخی های سخنم را بر من ببخشایید چرا که حقایقی در آن نهفته است. و "تلخی به یاد آر که خاصیت دواست" اما پیش از آغاز سخن؛ ضروری می بینیم که مختصر توضیحی بدهم درباره اینکه چوپانان کیانند؟ و چوپان زادگان در زادگاه من و شما چگونه روزگار میگذرانده اند و میگذرانند؟ چوپانان مدیران توانمند و فهیمی هستند که روستائیان بخش مهمی از دارایی هایشان را به آنان می سپارند تا آنها با بهره گیری از هوش و درایت شان امانتی را که در اختیارشان نهاده شده بهره ور کرده و پس از سپری شدن مدت معینی به صاحبان اصلی باز گردانند.  و چوپان زادگان، سختی دیدگان و بارِ فقر کشیدگان و تلخیِ محرومیت چشیدگان اند.  همانگونه که گفتم، من یکی از این چوپان زادگانم. یعنی نه تنها در فقر و محرومیت قد کشیده ام بلکه اگر تلاش کرده و بر اساس استعداد و توانایی فردی راهی گشوده ام بسوی آینده، تیرآهنی لای چرخ زندگی ام گذاشته شده تا از پا نهادن در آن راه منصرف شوم، اما خوی و خصلت چوپانی مرا به یافتن بیراهه ای کشانده است و حرکت بسوی هدف. 


جناب شاهزاده  
مایلم گفتگو را با این حکایت گلستان اغاز کنم که، ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحبدلی بر او بگذشت و گفت: تو را مشاهره چندست؟ گفت: هیچ. گفت: پس این زحمت خود چندان چرا همی دهی؟ گفت: از بهر خدا می خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان گمان می کنم در این سه دهه ای که از تاجگذاری شما میگذرد، خیرخواهانی به صورت پنهان و آشکار از شما خواسته باشند که : از بهر خدا مخوان و شما توجهی ننموده و گمان کرده اید عمل به این سخن گرانقدر برایتان گران تمام می شود. آن را به هیچ گرفته اید و این به هیچ گرفتن ها شما را به هیچ کشانده است. از همین روست که سخنان ارزانتان به ارزنی نمی ارزند.  به عنوان مثال یکی از این سخنان ارزان لافِ شکایت از رهبر جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه بود؛ که چندین سال پیش مطرح کردید، که به محضی که شنیدم با دوستانم گفتم: این بیشتر به یک نمایش مضحک و درد آورشباهت دارد تا یک حرکت جدی. مضحک از آن رو که لاف خام است و دردآور از آن جهت که دامی است گسترده در راه عوام . و "هر که این باور کند از ابلهی است" و آخرین این سخنان پیامی بود که به مناسبت کوروش هخامنشی داده و او را پدر بشریت قلمداد نموده اید. و سخنان بسیار دیگر که وقتی در کنار سخنان سخیف آقای احمدی نژاد قرار میگیرند، این نتیجه حاصل می شود که سخنان احمدی نژاد هوشمندانه ترند.


آقای پهلوی
هرازگاهی که با شبکه های تلویزیونی مصاحبه میکنید؛ یا تماشا نمیکنند یا پس از شنیدن چند جمله نتیجه گیری می کنند که : می نماید سیری این حیلت پرست ....  والله از جمله حریصان بد تر است. اما همین اظهار نظرهای ورز نخورده و بیانیه های بی بنیه تان به غیر از آنکه شما را مضحکه خاص و عام می کند ، بندی به بندهای ما میفزاید. یکی از اتهام های چوپان زاده فرهیخته و نجیبی مثل ستار بهشتی که منجر به کشته شدن او شد این بود که تحت تاثیر اظهارنظرهای ورز نخورده شاهزاده است (اتهام سلطنت طلبی). درحالی که نوشته های باقی مانده از آن چوپان زاده فهیم بیانگر آن است که اگر او در سال 57 میزیست یکی از پیشروان قیام علیه استبداد پهلوی می بود. 

امیدوار بود آدمی به خیر کسان .... مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسانجناب شاهزاده  
اطرافیانتان در حق شما بدی کرده اند . خیر خواه شما نیستند،"مگسانند گرد شیرینی". و به تعبیر مولوی قصابانند که "خانه دیو است دلهای همه "اینان در دوران جلا ل و جبروت پدرتان ستم کرده اند و به خوبی میدانند که شما از آن ستمگری ها بی خبرید و نیز میدانند که پایگاهی و جایگاهی در میان مردم ندارند . توهم برایتان آفریده اند تا در کنار شما به مطامع خود برسند . چنان وانمود می کنند که با دشنام دادن به گردانندگان جمهوری اسلامی میتوان عزتی و حرمتی به دست آورد . اگر چنین باشد باید رجوی و اطرافیانش گوی سبقت را از آنان ربوده باشند ، که در این سالهای دراز زننده ترین فحش ها و زشت ترین القاب را نثار ایت الله ها کرده اند عشوه های یار بد منیوش هین دام بین ایمن مرو تو بر زمین.


آقای پهلوی  
هر رژیم حاکمی در هر گوشه دنیا، اگر سدی می سازد تا از به هدر رفتن آب رودی جلوگیری شود به وظیفه اش عمل نموده ، اما اگر سد راه خردمندان و فرهیختگان قوم شده و قومی را مامور لجن مال کردن آنان کند خیانت کرده است که پدر و پدر بزرگ شما نیز از این قاعده مستثنا نیستند. پدر شما سدهای بسیاری ساخت، هم در برابر آب رودخانه ها و هم در برابر خردمندان و اهل علم و ادب و فرهنگ. راه خردورزی و عقلانیت را سد کرد و همان سدها طغیان کرده و دودمانش را ویران کردند. اما فرض کنیم تمام مورخان درباره آن سدسازی ها دروغ گفته اند . هرچه بود " آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. شاهزادگی را در انبار خانه بایگانی کنید تا آذوقه موریانه ها شود و "عرضه کن گر هنر و دانش و فضلی داری" یاری خواستن از مردگان برای زندگی کردن , نشانه ناتوانی و درماندگی و نا امیدی است. 


 چارچشمی تو ز عشق مشتری .... بر امید مهتری و سروری
مشتری خواهی بهر دم پیچ پیچ .... تو چه داری که فروشی؟ هیچ هیچدر یکی از مصاحبه های تان گفتید که 62 میلیون دلار از آنچه توسط پدرتان از ایران برده شده بود، در اختیار شما گذاشته شد. آن هم در آمریکا، یعنی سرزمین فرصت ها، بگذارید حقیقت تلخی را عریان کنم، اگر اندکی از آن همه امکانات و فرصت ها در اختیار هر چوپان زاده ای بود با تلاش و پشتکار و با اراده و همت و با عقل و درایتش امروز بر صندلی یکی از پست های کلیدی آمریکا تکیه زده بود. اما شما چه کرده اید؟ امکاناتی را که در اختیارتان بوده به دست بدخواهان زادگاه خود سپرده اید تا ترویج خشونت کنند! بدزبانان را دور خود گرد آورده اید تا به آزادیخواهان و دگراندیشان ناسزا بگویند، به مصدق و یارانش بی حرمتی کرده و به ایمان مردم توهین کنند، بی آنکه به آنان تشری زده شود که: بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست و این بی حرمتی ها ریشه در گفته های مادرتان دارد که در مصاحبه های شان چشم در چشم ما میدوزند و میگویند: مردم ایران از دم بی شعورند حال آنکه شما بهتر از هر کسی باید بدانید که دستان مادرتان (به عنوان نفر دوم حکومت به مدت بیش از بیست سال) به همه خون هایی که بی گناه ریخته شده آلوده است.


جناب شاهزاده  
الان بیش از سه دهه است که بیانیه می دهید و مردم را به قیام و شورش میخوانید. آیا هرگز از خود پرسیده اید که: چرا مردم اظهارات و بیانیه های شما را جدی نمی گیرند؟ اگر پرسیده اید و پاسخی نیافته اید.  از یک چوپان زاده بشنوید که:  جدی گرفتن سخنان شما, از بیم مار در دهن اژدها شدن است پس "از بهر خدا مخوان"


گذشت آنکه دلهایی در شکنج موی ولیعهد بود
گذشت آنکه کشوری پر زگفتگوی ولیعهد بود
گذشت آنکه سراپای مردمی به زور و به ضرب
به سان آینه مجذوب روی و موی ولیعهد بود.چوپان زاده خسرو آذربیگ

آبان 93

کپی با اصل برابر نیست !


سلطنت طالبان و انصار شاه الله ، وقتی که در بحث منطقی کم میاورند و با تهمت زدن و توهین کردن و حتی دشنام های رکیک ناموسی ره بجایی نمیبرند ، شروع میکنند به نقض حریم خصوصی افراد و کپی کردن و ساختن حسابهای کابری جعلی آنها بلکه با این شیوه ننگین بتوانند صدای این مخالفان حکومتهای استبدادی را خفه کرده و یا دیگران را نسبت به آنها بی اعتماد کنند !

سکوت دیگر سلطنت طالبان باصلاح معقول هم در اینباره  ، بخوبی نشانگر این است که انصار شاه الله و سلطنت طالبان همگی از این شیوه زشت و زننده پشتیبانی میکنند !

یکی از سیاستهای معروف سلطنت طالبان این است : یا با منی یا خفه ات میکنم علنی !برای بهتر دیدن عکسها ، رویشان کلیک بفرمایید حساب من در بالاترین


حساب جعلی در بالاترین

۱۳۹۳ آبان ۲۶, دوشنبه

نامهای پیشنهادی من برای پهباد آمریکایی آر کیو 170 !سپاه پاسداران برای نامگذاری پهباد جاسوسی آمریکایی آر کیو 170 یک فراخوان صادر کرد :

روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از ملت ایران درخواست کرد اسامی پیشنهادی خود برای نامگذاری RQ170 ایرانی را تا ۱۶ آذرماه ( روز دانشجو ) به شماره         20002541  پیامک کنند.


این درحالی است که من چند سال پیش سه نام را پیشنهاد داده بودمجمعه ۲۵ آذر ۱۳۹۰ ه‍.ش.

استفاده بهینه سازی شده از تکنولوژی آمریکایی با نام آی کیو اسلامی !

 

یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۰ ه‍.ش.

فاطی کیو ، سامانه آفندی جمهوری اسلامی ، رونمایی شد !

 

پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش.

پرواز نخستین پـهـن باد ساخت نیروی هوافضای سپاه !

 

 

 

 روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از ملت ایران درخواست کرد اسامی پیشنهادی خود برای نامگذاری RQ170 ایرانی را تا ۱۶ آذرماه (روز دانشجو) به شماره 20002541 پیامک کنند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824000906#sthash.NYcyPljW.dpuf
روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از ملت ایران درخواست کرد اسامی پیشنهادی خود برای نامگذاری RQ170 ایرانی را تا ۱۶ آذرماه (روز دانشجو) به شماره 20002541 پیامک کنند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824000906#sthash.NYcyPljW.dpuf
فراخوان سپاه برای نامگذاری پهپاد RQ170 ایرانی
روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از ملت ایران درخواست کرد اسامی پیشنهادی خود برای نامگذاری RQ170 ایرانی را تا ۱۶ آذرماه (روز دانشجو) به شماره 20002541 پیامک کنند.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824000906#sthash.NYcyPljW.dpuf
فراخوان سپاه برای نامگذاری پهپاد RQ170 ایرانی
روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از ملت ایران درخواست کرد اسامی پیشنهادی خود برای نامگذاری RQ170 ایرانی را تا ۱۶ آذرماه (روز دانشجو) به شماره 20002541 پیامک کنند.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824000906#sthash.NYcyPljW.dpuf
فراخوان سپاه برای نامگذاری پهپاد RQ170 ایرانی
روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از ملت ایران درخواست کرد اسامی پیشنهادی خود برای نامگذاری RQ170 ایرانی را تا ۱۶ آذرماه (روز دانشجو) به شماره 20002541 پیامک کنند.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930824000906#sthash.NYcyPljW.dpuf

۱۳۹۳ آبان ۲۵, یکشنبه

کدام یکی مظلومتر بود ؟!مرتضی پاشایی فوت کرد و جمعیتی به سوگ نشستند !

ندا آقا سلطان ، سهراب اعرابی ، هاله سحابی ، شهرام فرج زاده ، محمد مختاری ، صانع ژاله ، کیانوش آسا ، اشکان سهرابی ، ترانه موسوی ، ستار بهشتی و و و برای آزادی و سربلندی ملت ایران کشته شدند و کک کسی نلرزید و برای گرامیداشتشان هم شمعی روشن نشد !

این عزیزان ، جوانی و جان خود را فدا کردند تا من و شما آزادانه به کنسرت برویم ، آزادانه جشن بگیریم ، آزادانه برقصیم ، آزادانه خوش باشیم و بالاخره آزادانه آزاد باشیم ..... 

روحشان شاد و یادشان گرامی باد 
۱۳۹۳ آبان ۱۴, چهارشنبه

در پاسخ سروده ایی از پاییز


Paeez Parsi
·
از غزلهای نسبتا قدیمی خودم که دقیقا در ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ گفته شده و تقدیمش می‌کنم به بروبچ باحال و رفقای باصفا و وفا که همواره لطف دارن و به روم نمیارن گندکاریهام رو .. 

ای کـاش ,نـدیده‌ بـودمـش ,کـــاش
دل, کـاش نـبــود , بـنــدِ مـوهـــاش
ای کاش , نمـی‌شـدم بـه دامـــش
ای کـاش, نگـشـتـه بــود پــیـــداش
ای داد , از ایــــن هـمــه خـــرابـــی
ای وای , از ایـــن هـمــه تــمـنــاش
ای کــاش , نـخــورده بـــود پـیــونــد
ایـن , خشـک لبم به گـرم لبـهـــاش
غـــوغــاسـت در این سـر هــوسـباز
دریــاســت بـــه دیــدگــان زیــبــاش
..
آه این چه عجب,عجب,حریفـی‌ست
پنهان,چه سر و سری‌ست با مــاش
ای کــاش , نــدیــده بـــودمــش بــاز
در خـــواب مـــــرا نـبـــــود رویـــــاش
حــیـــران و غـــریـب و بـــی‌پــنـاهـم
افـــتـــاده چـــو ســائلـی به پاهـاش
ولـگــرد و نحــیـف و خیـس و خسـته
در شـــهــر هـــزارهــا هـــواخـــواش
..
دیــــر آمـــده‌ای دوبــــــاره پــایـــیـــز
پــس رازِمـــگــو , مکـن چنیـن فـاش
اینــگونــه سخــــن، نبـــاشــدت حـد
تنــهـــا بنــشــیـن بـکـــن تمـاشـاش
ای کـاش نـگـیـــــرد ایــــن جســـارت
بــر عـاشــقِ مسـتِ بی‌سـر و پــاش
..
هرجای که هست دوست, خوش باد
یـــــزدان بــــزرگ عــشــق هــمــراش
..


و پاسخ من :


ای کاش ندیده بودیش ، کاش
یا خالی نمیشد در دلت جاش
حالا که برفته ، خوش گلدی
خود خسته نکن ، گور باباش
بکشن بزن و بالا انداز
شادی بکن و بخند و خوش باش
چشمان قشنگ خود میازار
این چشم تو است یا که کارواش ؟!
بشنو ز من ای برادر من
این پند بگیر ، جان داداش
آنکس که برفت رفتنی بود
آنکس که بماند ، عاشقش باش
اینبار اگر دوباره آمد
خودکاری بگیر بر او بزن ماش
.
ای وای فریبرز این چه حرفیست ؟!
تو کاسه شدی داغتر از آش ؟!