۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

روز اول ماه مه ١٣٣۰ در دولت دکتر مصدقروز اول ماه مه ١۹٥١ میلادی (١٣٣۰) که دولت ملی دکتر مصدّق، دولتی که به اتکاء قاطبه ی مردم وبویژه به نیروی زحمتکشان و رنجبران سراسر کشور و به خاطر دفاع از منافع آنان در برابر استعمار دولت انگلیس زمام امور را در دست می گرفت، تازه در شرف تشکیل شدن بود.

دکتر مصدق هنوز پیام نخست وزیری خود خطاب به ملت ایران را ایراد نکرده بود که رئیس شهربانی دولت قبلی پیشدستی کرده، قبل از اعلام تشکیل دولت جدید دستوری دایر بر ممنوعیت جشن اول ماه مه صادر نمود.

بدین ترتیب اولین اقدام دولت دکتر مصدق، که در حقیقت به مظهری از ماهیت دموکراتیک و ملی و همهً اقدامات بعدی آن تبدیل شد، لغو دستور قبلی شهربانی و اعلام آزادی برگذاری جشن اول ماه مه بود.

دکتر مصدق در پیامی که یک روز قبل از آن منتشر ساخت، خطاب به کارگران اظهار داشت:

« تقاضای دوم من از هموطنان عزیزم کارگران است که من آنها را مثل فرزندان حقیقی خود دوست دارم و میدانم آنها زحمت می کشند و نان می خورند و از کار دیگران سوء استفاده نمی کنند.

امیدوارم فردا که به مناسبت روز اول ماه مه که عید کارگران دنیاست و آنها هم بالطبع در آن جشن بزرگ شرکت می کنند، طوری رفتار نمایند که نظم و ترتیب و آرامش آنها سرمشق شود. »

در واقع باید دانست که بزرگترین عاملی که می تواند به کارگران و زحمتکشان در دستیابی به شرایط بهتر زندگی و بطور کلی در دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی خود مدد رساند استقرار، تقویت و تحکیم آزادی و دموکراسی است.

در یک حکومت ملی و ضامن آزادی های قانونی است که آنان مثل هر نیرو و مؤلفه ی اجتماعی دیگر می توانند آزادانه سندیکا ها واتحادیه های خود را ایجاد کرده با دیگر نیروهای جامعه برای استیفای بهتر حقوق خود بکوشندتظاهرات سنديكاهای مختلف كارگری به حمایت از مصدقبرگرفته شده از صفحه دوستی در فیسبوک


۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

مینی بوس بسیج و مرد مست !


مینی بوس پر از بسیجی به سوی کمیته در حرکت بود ، یه مرد مستی که تلو تلو میخورد و منتظر تاکسی بود رو میبینن.

درجا وامیستن و مرد بیچاره رو سوار میکنن که با خودشون ببرن کمیته.

همینکه راه میافتن ، مرد مست به دور و ورش یه نیگاهی میکنه و میگه :

عقبی ها بی شرفن ، جلویی ها بی ناموسن ، سمت راستی ها بی همه چیزن و سمت چپی ها بی پدر و مادرن ؟؟؟

راننده مینی بوس شاکی میشه و همچین میکوبه روی ترمز که همه بسیجی ها روی همدیگه میافتند ! راننده میاد مرد مست رو از زیر دست و پای بسیجی ها میکشه بیرون و میگه ، مردک محارب ضد انقلاب ، اگه جرات داری یه بار دیگه بگو کی بی شرف و بی همه چیز و بی ناموس و بی پدر و مادره !

مسته باز یه نگاهی به دور و ورش میکنه و با کمال خونسردی میگه : من از کجا بدونم ! ... با اون ترمزی که تو کردی ، همه قاطی شدند !

 .
.تفاوت فرهنگی است ، باشه قبول ولی یه پرسش برام پیش اومده !


میخام ببینم این آقای دیپلمات و احتمالا ذوب شده در ولایت ، تو استخر مختلط مرد و زن چه غلطی میکرده ؟!۱۳۹۱ فروردین ۲۶, شنبه

اجرای پروژه انفال کُردهای عراق توسط سازمان مجاهدین خلق ایران
اجرای پروژه انفال کُردهای عراق توسط سازمان مجاهدین خلق ایران

در کشتار دسته جمعی که به انفال شهرت یافت بالغ بر 180 هزار زن، کودک و مرد کُرد توسط رژیم صدام حسین در 14 آوریل 24 سال پیش زنده به گور شدند.
 
 « عکس زیر در صفحه یکی از دوستان با همین عنوان و تیر درج شده است ».۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

گردآوری سروده های بزرگان ایرانزمین درباره انصار شاه الله !


.
.خلق و خوی نیکان نگیرد هرکه چاکر پهلوی و مرید امام است
تربیت این جماعت را چون صابون روی دیوار حمام است
--------------------------------------------------

چون با انصار شاه الله کارت فتاد
پس زبان چاله میدانی باید گشاد 


--------------------------------------------------
.
شغالان کین همه حس شجاعت میکنند
چون به غارها میخزند ، مشق پت و مت میکنند


پرسشی دارم از رضا شاه دوم بازپرس
طرفدارانت چرا هی هنگ و هی چت میکنند


این شغالان دست و پا بوس شما
 بهر چه انقدر افاضات روی اینترنت میکنند

گویا باور نمیدارند اصل دموکراسی
کین همه فحش و چاخان در کار ملت میکنند


--------------------------------------------------

انصار شاه الله کین همه قلب و دغل در کار ملت میکنند
چون به دخمه فیس بوک میخزند ، هی چت میکنند


گویا اصلا ندارند وجدان و شرف و مردانگی
کین همه عقده گشایی و دروغ در کار ملت میکنند


چونکه هستند مخفی و ناشناس از دیده ها
هی دروغ میگویند و هی مشق رذالت میکنند


پرسشی دارم ، از انصار شاه الله باز پرس
با این همه گنده گویی ، چرا کار پت و مت میکنند


--------------------------------------------------
آنان که شاه اللهی و فحاش شدند
در دربار همایونی آبدارچی و فراش شدند


ره زین سلطنت پوسیده نبردند برون
خر آمدند ، شغال زیستند ، آخرش خفاش شدند

.--------------------------------------------------
.
شاه اللهی اگه بد دهن و فحاشی ، خوش باش
روی بالاترین و فیسبوک دائم ولویی ، خوش باش

 
چون در حکومت فردای ایران به حساب نایی
انگار که نیستی ، چو هستی خوش باش

.--------------------------------------------------
.
آنان که سرنگون شده اند ای شاهی
در کشور اجنبی خفته اند ای شاهی

 
رو توبه کن و حقیقت از بهرام بشنو

باد در کرده اند هر آنچه گفتند شاهی

.--------------------------------------------------
.
صبحدم از بالاترین میامد همهمه ایی ، عرش گفت
شاه الله ، گویی که فحاشی از بر میکند 

.--------------------------------------------------
.
با شاه اللهی مگویید کیستی و چه هستی
تا بیخبر بمیرد در درد شه پرستی

--------------------------------------------------
.
سالی که نکوست از بهارش پیداست
نوع حکومت از ایل و تبارش پیداست
.
--------------------------------------------------
.
ماران و رطیل و خفاش
به ز شاه اللهی های فحاش
.
--------------------------------------------------
.
آهن قراضه و پیت حلبی دردار
به ز شاه اللهی های مردم آزار
.
--------------------------------------------------
.
یک دست ماله و یک دست کتاب میرفطروس
خوش رقصی چنین میانه دربارم آرزوست

.
--------------------------------------------------
.
یا با منی یا خفت میکنم علنی
.
--------------------------------------------------
.

این مردیکه به اسب شاه گفته بود یابو
من نکشتمش ، اصلا کی ، کجا ، کِی ، کو ؟!

--------------------------------------------------
 .
یک شب آتش در نیستانی سپوخت
هرچه خشک و تر بدید با هم بسوخت
 .
--------------------------------------------------
.
کینه شاه الله گر بجنبد ، سر به رسوایی زند 
 .
--------------------------------------------------
 .
آخوند نوحه خواند و حزب الله جیغ کند
شاه الله گوید و شاه الله تصدیق کند
 .
--------------------------------------------------
.
شاه الله گویند و شاه الله خندند
از بسکه این جماعت هنرمندند

--------------------------------------------------
.
آنکس که به ما نخندیده بود
شغال دهن دریده بود
.
--------------------------------------------------
.
به یزدان اگه ما شانس داشتیم
کجا اینهمه دیکتاتور نسناس داشتیم


--------------------------------------------------
.
.روی انصار شاه الله ، یک عمر تضمین است
رو که نیست ، سنگ پای قزوین است 

-------------------------------------------------- 

ای سلطنت طلب که بینی سنجاق ته گرد در پای پیل
چطور است که نمیبینی در شکم خود دسته بیل ؟!

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 
 
.
.
.

شاه اللهی ها ، رجوی اللهی ها و حزب اللهی ها ، به راه راست هدایت شدند و دیگه به منتقدین خود تهمت نمیزنند و فحاشی نمیکنند !


دروغ سیزده است بابا ، جدی نگیرید !