۱۳۹۲ خرداد ۵, یکشنبه

آقایان عارف و روحانی ، آخرین ضربه به پیکره اصلاح طلبی !

.

آقایان عارف و روحانی هر چه زودتر انصراف خود را اعلام کنید و سید علی را با مزدورانش تنها بگذارید وگرنه در صف خائنین قرار خواهید گرفت.
.
عدم انصراف شما یعنی مشروعیت دادن به ولایت وقیح و این آخرین ضربه به پیکره اصلاح طلبی خواهد بود.


..

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

افسانه عقرب جراره و مار غاشیه ، شرح حال امروز ایران است !

.
آخوندها پای منبر میگفتند که در جهنم ، مردم از ترس عقرب جراره پناه میبرند به مار غاشیه !
.
جمهوری ننگین اسلامی ، همون جهنمی است که آخوندها ازش دم میزدند چراکه عنتری چنان دماری از ملت درآورده که مردم ، پناه میبرند به کوسه !
.
.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

بستنی پاک !

.

.

در یکی از روزهای گرم اردیبهشت ماه سال 1365 ، من و دوستم پیمان
 از مدرسه جیم شدیم و رفتیم گردش در شهر که یوهویی چشممون به
 یه دکه بستنی فروشی افتاد و به پیمان گفتم : آخ ... دلم هوس این
 بستنی قیفی های پاک رو کرده !
پیمان گفت واستا بریم بپرسیم ببینیم که بستنی پاک داره یا نه ،
 بعدش رفیتم دم دکه و از فروشنده پرسید : آقا بستنی پاک دارید ؟
فروشندهه یوهویی بلند شد و داد زد :
نه .. بستنی های ما ناپاکن ... برین بینم .. اینجا وانستین !
یادش بخیر ....
.
.