۱۳۹۴ شهریور ۱۳, جمعه

انصار شاه الله ، حتی تحمل یک جوک را هم ندارند !چند روز پیش ، جوکی از زمان شاه ( فولکس ) بازگو کردم که گویا به تیریج شنل همایونی انصار شاه الله برخورد ، چنانکه فردای آنروز یک متن مسخره را برای من درست کرده و در برگه های فیس بوکی و وبلاگ خود گذاشته و شروع کردند به لودگی و مسخره بازی و حمله شخصی به من !

عزیزانی که دم از آزادی بیان در حکومتهای پهلوی نخست و دوم میزنند و وعده آزادی سیاسی و آزادی بیان « حتی برای مخالفین » در حکومت پهلوی سوم میدهند ، تحمل یک جوک را هم ندارند و سریعا جبهه گیری کرده و به فحاشی روی میاورند.
.
.
بزرگان ایرانزمین میفرمایند :
.
 سالی که نکوست از بهارش پیداست .... نوع حکومت از ایل تبارش پیداست
.

در اینجا توضیح کاملی درباره جوک در حکومتهای استبدادی و هدفم از بازگو کردن جوکهای زمان شاه ، داده ام. 
.

.

در همین راستا :


.
- یه روز پسر شعبون بی مخ ....

- سالی که نکوست از بهارش پیداست... 
.
- سیاست یک بام و دو هوای شاهزاده رضا پهلوی درباره آزادی بیان

.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر