۱۳۹۳ مهر ۱۸, جمعه

پیام همبستگی شاهزاده رضا پهلوی با مردم شجاع کوبانی...


ای کاش غزه هم دختران خوشگل داشت تا شاهزاده یادی هم از آنان کند و برای مردم غزه هم پیام همبستگی بفرستد !هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر