۱۳۹۳ آبان ۷, چهارشنبه

ویرایش یک سروده ....سلامت میکنم پدر جوابم می دهی یا نه؟؟
به خوابم امدی دیشب نمیدانم که یادم میکنی یانه؟
غریب افتاده ام پدر دعایم میکنی یانه
 دعا در حق من کردی نمیدانم هنوزمیکنی یا نه؟
گر بدی کرده ام پدر جوانی بود و نادانی!
نمیدانم که ای پدر حلالم میکنی یانه ...


مسعود علیزاده


------------------------------


ویرایش :

سلامت میکنم بابا ، سلامم میکنی یا نه ؟
به خوابم آمدی دیشب ، بازم یادم کنی یا نه ؟
غریب افتاده ام اینجا ، صدایم میکنی یا نه ؟
دعا در حق من کردی ، هنوزم میکنی یا نه ؟
اگر تندی ز من دیدی ، جوانی بود و نادانی !
نمیدانم پدر جانم ، حلالم میکنی یا نه ؟!


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر