۱۳۹۳ مهر ۲۵, جمعه

مشاعره بالاترینی
shahrooz_2045 ‫:

وقتی این سبز لجن لب وا کنه
بس خمینی چی ها رو رسوا کنه
آن زبانش هم بود یک متر و نیم
پس کجا شرم و حیا از ما کنه ؟!


پاسخ :

وقتی شاه اللهی در بالاترین خود را جا بده
تا تونست دشنام و لیچار و از اون فحشا بده
به دگراندیشان تهمت زنه و چرت بگه
پهلوی ها را روی سرش هی جا بده
انصار شاه الله برایش کف زنند
آن یکی ساندیس و آن یکی قاقا بده
آغا خیالش میرسد آقا شده
چون حسابش بسته شد ، از نو وا کنه

.
https://www.balatarin.com/users/shahrooz_2020 این حساب کاربری بسته شده است
https://www.balatarin.com/users/shahrooz_2021 این حساب کاربری بسته شده است
https://www.balatarin.com/users/shahrooz_2022 این حساب کاربری بسته شده است
https://www.balatarin.com/users/shahrooz_2023 این حساب کاربری بسته شده است
.......................
............................
.....................

https://www.balatarin.com/users/shahrooz_2044 این حساب کاربری همین چند دقیقه پیش بسته شد
https://www.balatarin.com/users/shahrooz_2045 این حساب کاربری تازه باز شده است


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر