۱۳۹۳ شهریور ۱۵, شنبه

سرای مشیر در شیراز و سلطنت طلبانهمانطوری که میبینید ، سلطنت طلبی این عکس سرای مشیر در شیراز را گذاشته و زیرش نوشته « جایخانه سنتی در تهران » و 431 نفر هم این عکس را پسندیده و زیرش به به و چه چه راه نداخته اند !
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر