۱۳۹۳ شهریور ۳۰, یکشنبه

برای سلطنت طلبان ، هدف وسیله را توجیه می کند !

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر