۱۳۹۵ دی ۲۳, پنجشنبه

مزدور جفتک پران !


فیلم این حادثهدر همین راستا :چه خوش گفت زالی به سید علی ... 
.مظنون اصلی اسید پاشی های اخیر ، شناسایی شد !
.


خـفـاش شـب شـنـاسـایـی شـد !
.
http://666sabz.blogspot.be/2015/11/blog-post_27.html


ساواک ، واجا و ساواما !
.
http://666sabz.blogspot.be/2016/06/blog-post_45.html


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر