۱۳۹۵ دی ۲۷, دوشنبه

علت بی چاک و دهنی زنان سلطنت طلب !


دیشب در جمعی بودم ، صحبت از همه جا و همه چیز رفت.

دانایی در آن بین به همه پرسشها پاسخ میداد.

پرسشهای کلیدی و تخصصی پرسیده شد و دانا با متانت بسیار به همگی پاسخ داد.

من اجازه خواستم و پرسیدم که چرا زنان سلطنت طلب تا این اندازه دردو و بی چاک و دهن هستند ؟

دانا سرش را پایین انداخت و با شرمندگی گفت : .... مونث واژه « سلطه جو » میشود « سلیطه » !هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر