۱۳۹۵ دی ۲۷, دوشنبه

علت بی چاک و دهنی زنان سلطنت طلب !


دیشب در جمعی بودم ، صحبت از همه جا و همه چیز رفت.

دانایی در آن بین به همه پرسشها پاسخ میداد.

پرسشهای کلیدی و تخصصی پرسیده شد و دانا با متانت بسیار به همگی پاسخ داد.

من اجازه خواستم و پرسیدم که چرا زنان سلطنت طلب تا این اندازه دردو و بی چاک و دهن هستند ؟

دانا سرش را پایین انداخت و با شرمندگی گفت : .... مونث واژه « سلطه جو » میشود « سلیطه » !۱ نظر:

  1. خیلی تابلوی که بی طرفی وشدیدادموکرات!!فقط اگه یه کم دم خروستوجمع کنی توی بغلت بهتره...هریدونه ای که به نعل میزنی ده تاهم واسه میخ حواله میکنی...بروعموحنای امثال تو دیگه واسه این ملت رنگی نداره.خائن که شاخ کرم نداره....

    پاسخحذف