۱۳۹۵ فروردین ۵, پنجشنبه

پاسخ فی البداهه به شعر مهناز هدایتی ....بزرگان ایرانزمین میفرمایند :
.
فکر نون کن که خربزه نون نمیشه
این اراجیف واسه فاطی تنبون نمیشه

شکوفه و بنفشه ، گلای سرخ باغچه
دنبال باغ میگرده ، جا تو گلدون نمیشه

اگر شاهو دوست داری ، برو تو سایت خودش
دستمال یزدی کشیدن از سایت دیگرون نمیشه

ملت دلیر ایران ، شاهنشاه رو بیرون کرد
چیزی که بیرون بشه ، دیگه درون نمیشه

نوروز و فصل بهار ، بی شاه و شیخ چه خوبه
شاه به درک واصل شد ، شیخ بهتر از اون نمیشهدر همین راستا :

پاسخی به برگه فیس بوکی « فقط اصفهانی ها لایک کنند » !
http://666sabz.blogspot.be/2014/05/blog-post_7.htmlپاسخ فی البداهه به شعر یک سلطنت طلب


پاسخ به شعر : « ما که در سایه خورشید معذب بودیم .... چشمان کور سزاوار همین شب بودیم » !
http://666sabz.blogspot.be/2014/07/blog-post_29.htmlپاسخ به شعر : در دیده ما شاه بود سایه یزدان .... تا کور شود دیده بیگانه پرستان !
http://666sabz.blogspot.be/2014/06/blog-post_26.htmlپاسخی به هادی خرسندی برای شعر « پیش از اینها ارتشی دولا نبود »!
http://666sabz.blogspot.be/2014/06/blog-post_7.htmlتـُـنگ تـَـنگ
http://666sabz.blogspot.be/2011/03/blog-post_18.htmlعمل جراحی خامنه ایی منو یاد شعری از « اجنه » بنام « کلاس اکابر » انداخت !
http://666sabz.blogspot.be/2014/09/blog-post_63.htmlیکی از زیباترین سروده های شهریار
http://666sabz.blogspot.be/2013/02/blog-post_1056.html


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر