۱۳۹۴ اسفند ۲۰, پنجشنبه

سیلوهای موشکی سپاه ، واقعا پانصد متر زیر زمین است ؟! فوتینا !


درصورت بیان « سرچشمه » و پاک نکردن 666
بهره بردن از عکس ها ، فیلم ها و مطالب این وبلاگ آزاد میباشد

در همین راستا :

سیلوهای موشکی زیرزمینی سپاه پاسداران
https://www.youtube.com/watch?v=joVVv4L7gwA
https://www.youtube.com/watch?v=AscyMBdlSk0


شیشه کاکپیت قاهر 313 ، بدرد همان در پیت میخورد !
http://666sabz.blogspot.be/2013/02/313.html

۱ نظر: