۱۳۹۴ شهریور ۸, یکشنبه

کینه شاه الله گر بجنبد .... ( نمونه سوم )

.
.۱ نظر:

  1. این جماعت شاه اللهی همینطورند. مشتی افراد فرومایه اند که بقول سعدی علیه الرحمه "چون بدلیل از خصم فرومانند, سلسله خصومت بجنبانند". اینها چیزی جز مشتی اراجیف و مغالطه ندارند که تحویل مخاطب دهند.
    پس وقتی که مچ شان گرفته شده و مشت شان باز میشود, به کارهای فرومایه از این قبیل متوسل میشوند.اساسا مثل هر هوچی و چماقدار دیگری, فرق بین مخالفت خطی و سیاسی را با دشمنی فردی و شخصی نمیدهند و مرزی بین "مخالفت با پرنسیب" و "خصومت" قائل نیستند.

    پاسخحذف