۱۳۹۴ شهریور ۶, جمعه

سر سلسله فاسد کل فقها


درصورت پاک نکردن امضای من ، یعنی 666
بهره بردن از عکسهای این وبلاگ آزاد میباشد
.گوشه ایی از شعر آقای جلیل حسینی در تظاهراتی ، روبروی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل.

هجدهم ژوئن دوهزار و یازده میلادی.
.
.
دقیقه یک و پنجاه.
.

سروده دیگری از جلیل حسینی بمناسبت دشنه آجین شدن فروهرها
.
.
.
عکس ، فیلم و پخش از 666سبز

.
.۱ نظر: