۱۳۹۴ تیر ۱۸, پنجشنبه

پاسخ به یکی دیگر از مغلطه های معروف سلطنت طلبان « گناه پدر را به پای پسر نمی نویسند » !سلطنت طلبان  معقولی هم وجود دارند که حکومت پهلوی را مقدس ندانسته و ایراداتی را هم به آن وارد میدانند و در آخر سخنان میفرمایند که گناه پدر را به پای پسر نمی نویسند و شاهزاده رضا پهلوی مسئول اشتباهات پدر نیست.

تا اینجا ، سخن این هم میهنان سنجیده است ، بشرطی که سخنانشان به همینجا پایان یابد ولی متاسفانه در بینابین حرفها چیزهای دیگری گفته میشود که همین سخن معقولشان را هم نفی میکند و نقاب آزادمنشی را از رخشان برمیدارد .

برای نمونه از کوروش و داریوش هخامنشی گرفته ، یعقوب لیث صفاری ، نادر شاه افشارتا شاه عباس صفوی ، پلی زده و شاهزاده رضا پهلوی را وارث همه اعتبار و افتخار و رشادت و شهامت و سیاست و کشور گشایی آن بزرگواران مینامند.

سپس پای شاهان پهلوی را به میان کشیده و از فن آوری و خدماتی که در طی دوران پادشاهی رضا شاه انجام شد ، سخن رانده تا یواش یواش به محمد رضا شاه میرسند و شروع میکنند از آزادی های اجتماعی آن زمان سخن راندن ، و در گرماگرم سخنان خود حسرت  قیمت دلار و قیمت عرق سگی و سیرآب شیردون و کاباره های لاله زار با رقص عربی را میخورند.

و در آخر سخن ، تاکید میکنند که ملت ایران نمک نشناس و بی لیاقت هستند !

(( و اگر سخنانشان به همینجا پایان یابد ، باز هم جای شکرش باقی است ولی به یک باره آب پاکی را روی دست کسانی که هنوز کور سوی امیدی به سلطنت طلبان بسته اند ،
میریزند و میگویند که اگر شاه شدت عمل بیشتری داشت و تعداد شکنجه و اعدامها را بیشتر میکرد ، هیچگاه « شورش پنجاه هفت » رخ نمیداد !

همین افسوس خوردن که چرا شاه بیشتر شکنجه و اعدام نکرد ، بخوبی نشانگر این است که اگر اینبار حکومت بدست این عزیزان بیافتد ، به کسی رحم نخواهند کرد ! ))

پرسشی که پیش می آید این است که چطور میشود که همه بزرگی و افتخارات شاهان پیشین از کوروش بزرگ گرفته تا شاه عباس صفوی به پای شاهزاده رضا پهلوی نوشته میشود ولی گناهان و پدر و پدر بزرگ خودش به پایش نوشته نمیشود ؟؟؟!!!

چطور میشود که شاهزاده رضا پهلوی میراث دار کوه سوراخ کنی و پل زنی در زمان رضا شاه است ، میراث دار قیمت سیراب شیردون و عرق سگی در زمان محمد رضا شاه است ولی استبداد پدر و پدر بزرگش به ایشان ربطی ندارد ؟؟؟!!!

و همین حضرات زمانی که از دگراندیشان نام میبرند ، آنها را میراث دار اجدادشان هم میدانند ، برای مثال همین چند روز پیش ، سلطنت طلب فرهیخته ایی گفت :

« یعنی حاج ممد السلطنه مصدق ره موقعی که اجداد قاجارش با رعایایش مانند احشام رفتار میکردن این همه آزادیخواهیش را کجا پنهان کرده بود ؟؟؟ !!!! »

یا یکی دیگر همین دیروز گفت :

«
بهرام مشیری خودش تو یکی از ویدئوهاش میگه جدش و عموش از علمای شیعه و آخوند بودند »


با این حساب میبینیم که همان دسته از سلطنت طلبان معقول ، همه را وارث گناهان پدر جدشان میدانند و ایشان باید پاسخگوی گناهان اجداد خود باشند ولی بمحض اینکه نوبت به شاهزاده رضا پهلوی میرسد ، ایشان حتی پاسخگوی خیانت ها و جنایت های پدر خودش هم نیست !!!


بزرگان ایرانزمین میفرمایند :

یک بام و دو هوا گشته در جهان .... شغل و پیشه سلطنت طلبان

تو نیز بهوش باش ای جوان .... مخور فریب سلطنت طلبان

یک نمونه :

نام خانوادگی اشخاص پاک و عکس کاربریشان با عکس دیگری عوض شده تا نقض حریم خصوصی نشود
.
 


نمونه دوم :نمونه سوم :


.
.


در همین راستا :پاسخی به یکی از مغلطه های معروف سلطنت طلبان ! 
http://666sabz.blogspot.be/2014/02/blog-post_6.html


.
رضا پهلوی ، پسر ناخلف محمد رضا شاه ! 
http://666sabz.blogspot.be/2012/05/blog-post_25.html

.


برای آنانی که شناخت درستی از « دوران طلایی پهلوی ندارند »
http://666sabz.blogspot.be/2015/06/blog-post_22.htmlوا مصیبتا ، در بین اپوزیسیون تفرقه افتاد !
http://666sabz.blogspot.be/2015/06/blog-post_5.htmlتکه کلام شاه اللهی ها :
http://666sabz.blogspot.be/2011/12/blog-post_26.html


ایرانی ها ، علت واژگون شدن کشتی کستا کونکوردیا را پیدا کردند !
http://666sabz.blogspot.be/2012/07/blog-post_06.htmlآخرش سلطنت طلبان را چه صدا کنیم !
http://666sabz.blogspot.be/2012/09/blog-post_8.htmlحزب الله ، شاه الله ، پیوندتان مبارک !
http://666sabz.blogspot.be/2014/02/blog-post_1555.htmlهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر