۱۳۹۴ تیر ۱۵, دوشنبه

زمانی که مجری قانون ، سرگرم اجرای حکم الهی است ...هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر