۱۳۹۰ اسفند ۲۲, دوشنبه

جشن نوروز به پارلمان اروپا هم راه یافت


جشن نوروزی امسال، به کوشش انجمن های فرهنگی ایرانیان ساکن اروپا،
در پارلمان اروپا برگزار خواهد شدنام سخنرانان در شب برنامه

Isabelle Durant
Tarja Gronberg
Nicole Kill
Nielsen
Jean Lambert
و
Firouzeh Nahavandi


انور میرستاریدکتر فیروزه نهاوندیعکسها از 666هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر