۱۳۹۹ شهریور ۹, یکشنبه

این داستان : نجات جان محمد رضا شاه بدست ابوالفضل بی دست و دیدار رو در رو با امام غایب

 


«در تابستان موقعی که عازم یک محل زیارتی در کوهستان به نام امامزاده داود بودم از فراز اسب به روی تخته سنگی افتادم و از حال رفتم. همراهانم تصور کردند که مرده ام اما من حتی خراشی برنداشته بودم. واین البته علتی نداشت جز انکه موقع افتادن از اسب مشاهده کردم یکی از قدیسین ما به نام عباس مرا گرفت و به زمین نهاد.»«مشاهده آن رویا و منظره ها را بعدها مواجهه با صحنه دیگری تکمیل کرد و ان برخورد با امام غایب در نزدیکی کاخ تابستانی شمیران بود. این امام براساس اعتقادات مذهبی ما باید یک روز ظاهر شود و دنیا را نجات بخشد»


محمد رضا پهلوی - پاسخ به تاریخدر همین راستا :

.

پادشه خوبان و اسلام پناه !
https://666sabz.blogspot.com/2012/08/blog-post_9029.htmlسکه طلا در سال ۱۳۴۹ مزین به تمثال مبارک پادشه اسلام پناه در حال زیارت https://666sabz.blogspot.com/2014/07/1349.htmlسکه های سیم و زری که به مناسبت انقلاب شاه و مردم کوبیده شد
https://666sabz.blogspot.com/2016/01/blog-post_20.html

.
.۱ نظر:

  1. سایت بالا ترین تبدیل به ث اراجیف نویسان مزدور شده هر چند کسانی که با این سایت اشنایی دارند می دانند که این سایت از افرادی مثل ازاده خانم و شیر گر ومزدوری مثل اعلاپر شده هرچند کسانی مثل من که اصلا چرندیات این احمقها را حتی نگاه می کنند باید پاکسازی یا بسته شود تا ازاده خانم برود دنبال زهرا خانم تا تظاهرات را به هم بزنند

    پاسخحذف