۱۳۹۴ دی ۳۰, چهارشنبه

سکه های سیم و زری که به مناسبت انقلاب شاه و مردم کوبیده شد :

ملهم : الهام شده و در دل افکنده شده. آنکه بدو الهام شده است.درصورت بیان « سرچشمه » و پاک نکردن 666
بهره بردن از عکس ها ، فیلم ها و مطالب این وبلاگ آزاد میباشدتوضیح کوچک :به پیشنهاد و درخواست یکی از دوستان ، برآن شده بودم که دیگر کاری به کار استبداد پهلوی و کاسه لیسان درباری نداشته باشم و همه هم و غمم را در راستای افشای استبداد آخوندی بگمارم.

ولی متاسفانه میبینم که وقتی به استبداد پهلوی کاری نداشته باشیم ، حضرات شاه اللهی که میدان را برای تاخت و تاز خالی میبینند ، شروع میکنند به تحریف تاریخ و شایعه پراکنی تا بلکه از نمد پوسیده آخوندی برای استبداد منقرض پهلوی ، کلاهی بدوزند.

بزرگان ایرانزمین از دیرباز میفرمایند :

ترحم بر دیکتاتور پرستان .... ستمکاری بود بر ملت ایران

در همین راستا :دو روی یک سکه !

  .

مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی در سال 1337  


  .


سکه طلا در سال 1349 مزین به تمثال مبارک پادشه اسلام پناه در حال زیارت !


  .


سکه نقره بمناسبت میلاد امام رضا در سال 1339


  .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر