۱۳۹۵ آبان ۲۰, پنجشنبه

توضیح درباره کسانی که در بالاچه های من مسدود شده اند ! +18مدتی است چند کاربر که در بالاچه های من مسدود شده اند ، با گردن کج کرده و صدای لرزان از بالایارها میخواهند توانایی مدیران بالاچه ها محدود شود تا آنان دوباره بتوانند به درفشانی و شکرریزی هایشان در بالاچه ها ادامه دهند !

در این بین چند کاربر به اصطلاح معقول هم طرف آنان را گرفته و بر من خرده میگیرند که چرا این عزیزان را در بالاچه هایم مسدود کرده ام و جامعه بشری از درفشانی این عزیزان بی نصیب مانده است !

نخست - این عزیزان در همه جای بالاترین آزاد هستند ، پس جامعه بشری از درفشانی این عزیزان بی بهره نمانده !

دوم - گمان نمیکنم که در گوشه ای از این جهان هستی ، کسانی که نظم همگانی را بر هم زده و دیگران را مورد اذیت و آزار قرار میدهند ، را حلوا حلوا کنند و روی سرشان بگذارند ! نه خیر .... اتفاقا اینگونه افراد را از آن جمع بیرون کرده و یا تحویل پلیس میدهند !


الف - این لینک را ببینید !

من نه درش حضور داشتم و نه نظری گذاشته ام !

ببینید که چند کاربر چگونه  پای من و پای پدرم را به میان کشیده اند و عقده گشایی میکنند !

.
تنها کاربری که در این میان به کار آنان خرده گرفته ، کاربر گرامی فری فری 88 است که در همینجا از ایشان سپاسگزاری میکنم.

ب - حالا چند نمونه از درفشانی این عزیزان را با هم ببینیم :


توجه داشته باشید که این عزیزان بیگناه چندین سال ( شش - هفت سال ) است که در مورد من و خانواده ام درفشانی میکنند !
.

.

.
یک ماه بعد :.
.


حالا هر کسی که ادعا میکند که بی خود و بی جهت در بالاچه های من مسدود شده ، قدم رنجه کند و پا پیش بگذارد !.
.
.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر