۱۳۹۳ اسفند ۱۳, چهارشنبه

درک انصار شاه الله و انصار حزب الله از مفهوم آزادی و دموکراسی !


۱ نظر: