۱۳۹۳ شهریور ۶, پنجشنبه

نشست عمومی در پالتاک - یادمان فاجعه کشتار ٦٧


یادمان فاجعه کشتار ٦٧

نشست عمومی در پالتاک

سخنرانی و پرسش و پاسخ پیرامون امر دادخواهی با
منیره برادرانفعال حقوق بشر
جعفر بهکیشاز بستگان اعدام شدگان دهه ٦٠
رضا علیجانیزندانی دهه ٦٠ و فعال ملی – مذهبی

زمان برگزاری نشستیکشنبه ٣١ اوتبه وقت شرق
امریکا ١٢ ظهرغرب امریکا ساعت ٩ صبح و اروپا
مرکزی ساعت ١٨ بعد از ظهر

 آدرس اتاق پالتاک 
Shabake Hambastegi
 ( Middle East – Iran – Shabake Hambastegi )

 همبستگی برای حقوق بشر در ایران


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر