۱۳۹۱ تیر ۶, سه‌شنبه

یک پیشنهاد سازنده برای سلطنت طلبان گرامیاز آنجایی که اینروزها ، هوا کردن فرتور شاهزاده بدون دردسر و کارشکنی 
از جانب توده ایی / مصدقی ها و ملی / مذهبی ها امکان پذیر نیست ، من پشنهاد میکنم که برای هواکردن فرتور شاهزاده رضا شاه دوم ، از روش ابتکاری و بی دردسر زیر بهره ببرند.

برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر ، روی آن کلیک کنیدهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر