۱۳۹۱ خرداد ۲۱, یکشنبه

تخریب بخشی از آثار باستانی برای جاه طلبی های شاه !


برای سخنرانی معروف شاه در جشنهای 2500 ساله ، ستونها و قبرهایی که در طی این سالها ، گرداگرد آرامگاه کوروش بنا شده بودند ،به جای دیگری منتقل شدند

حتی اگر جای این بناها در پای آرامگاه کوروش هم نبود ولی خود آنها هم جزو آثار باستانی محسوب میشدند*****
.
پیش از جشنهای 2500 ساله
.
 ساختار اصلی آرامگاه کوروش بزرگ ؟؟!


 و پس از جشنهای 2500 سالههیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر