۱۳۹۶ دی ۱۲, سه‌شنبه

فراخون ملی برای شرکت در تظاهرات بزرگ ایرانیان ساکن بلژیک


دست در دست هم برای همبستگی و حمایت از خواستهای دموکراتیک مردم معترض در ایران گرد هم آییم !

در چند روز گذشته مردم در بیش از 68 شهر ایران در اعتراض به گرانی، فساد و نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی به خیابانها آمدهاند. این اعتراضات مسالمت آمیز به سرعت به مخالفت آشکار با دیکتاتوری و نبود آزادی و برای دفاع از حق اعتراض، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدالت اجتماعی فرا روییده است. معترضین شعارهای ضد حکومتی و مشخصاً علیه شخص علی خامنهای، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران سر دادهاند. تا کنون در جریان این اعتراضات تعدادی کشته و زخمی و صدها نفر دستگیر شدهاند.

در این شرایط حساس و خطیر مردم معترض کشورمان به حمایت و پیشتبانی ما در خارج از کشور نیاز دارند. بیاییم همه دست به دست هم دهیم و برای همبستگی با مردم کشورمان و حمایت از خواستهای دموکراتیک آنان گرد هم آییم.
زمان : شنبه، 6 ژانویه 2018 (16 دی 1396) ساعت 11 تا 13

مکان : روبروی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

آدرس : 1000 Bruxelles - Avenue Franklin Roosevelt 15ایرانیان دموکرات و آزادیخواه مقیم بلژیک


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر