۱۳۹۵ مرداد ۱۸, دوشنبه

شیوه کاری سلطنت طلبان مانند جیب برهای حرفه ایست !با آغاز فصل گرما و گشت و گذار جهانگردان ، پلیس بلژیک راهکارهایی را به صورت اعلامیه ، بروشور و فیلمهای ویدیویی پخش کرده تا مردم بیشتر حواس خود را جمع کرده و شکار جیب برها و دزدان نشوند.

چندی پیش یکی از فیلمهای پلیس را دیدم که نحوه کار جیب برهای حرفه ایی را نشان میداد !

عجیب این فیلم من را به فکر فرو برد چون این شیوه کار درست مانند رفتار سلطنت طلبان در شبکه های اجتماعی است ! 

برای روشن شدن قضیه ، به عکس زیر توجه کنید :


خانم و آقایی ( قربانی ) در حال گشت و گذارهستند !

آقای جیب بر ( X ) پشت سر آنان قرار گرفته و کیف آقا یا خانم را می قاپد !


( X ) سریعا کیف را به پشت سرش آورده و یکی از دو همدست او ( Y ) و ( T ) کیف را گرفته ، فورا از هم جدا شده و هر یک به سویی میروند !

چنانکه آقا و خانم قربانی برگردند و مچ جیب بر ( X ) را بگیرند ، او دستان خود را نشان میدهد که خالی است و چیزی همراه خود ندارد !

اگر آقا و خانم قربانی شخص جیب بر ( X ) را رها نکنند و مردم هم جمع شوند ، اینجاست که کار همدستان دیگرش که تا این لحظه نقش رهگذر را بازی میکردند شروع میشود !

رهگذرهای جعلی ( شریکان دزد ) با قیافه های حق به جانب وارد ماجرا شده و با میانجی گری و کولی بازی و آب را گل آلود کردن تلاش میکنند تا دوست خود را فراری دهند !

جیب بر اصلی ( X ) هم نقش آدم های مظلوم و بیگناه را بازی میکند !

اگر این ترفندها ره به جایی نبرد ، آقایان به اصطلاح رهگذر ، نقاب دلسوزی را کنار گذاشته و با قلدری و زورگویی ، جیب بر اصلی
( X ) را فراری خواهند داد !

سپس دزدان در جایی دور هم جمع شده ، و با تقسیم کردن اموال دزدی ، شروع میکنند به مرور کردن لحظه به لحظه ماجرا ، نکات ضعف و قوتشان را بازنگری کرده و به ریش مال باختگان و رهگذرانی که گول آنان را خوردند ، میخندند !


عجیب این شیوه شبیه به رفتار سلطنت طلبان در شبکه های اجتماعی است !

نخستین سلطنت طلب شما را هدف قرار داده و راه و بیراه به شما حمله میکند و تهمت و توهین و دشنام از دهانش میبارد !

در این میان دو سلطنت طلب دیگر از راه میرسند و بدون آوردن نام شما ، شروع میکنند به دوختن تهمت هایی که نخستین سلطنت طلب برای شما بریده !

این توهین کردن ها ، تهمت زدن ها و دشنام دادن ها ، تا زمانی که شما واکنشی نشان ندهید ادامه پیدا میکند !

چنانکه شما واکنشی نشان دهید ، یک باره سر و کله چند سلطنت طلب که تا این لحظه سکوت اختیار کرده بودند پیدا میشود ، ( مثل اینکه مویشان را آتش زده اند ) و با قیافه حق به جانب همه کاسه کوزه ها را سر شما شکسته تا دوستان سلطنت طلبشان از معرکه بیرون بجهند ! 

اینجاست که فحاش نخستین و فحاشان جانبی ، گردن کج کرده و نقش مظلوم را بازی میکنند ! 


*********
*****


نگاه کنید ، سلطنت طلبی بی مقدمه شروع میکند به توهین کردن و زمانی که پاسخی فراخور حالش میگیرد ، سر و کله سلطنت طلب دیگری پس از چندین ماه غیبت ، پیدا میشود !

مثل اینکه مویش را آتش باشند ! یکی دو نظر بر علیه شما میگذارد ، کاسه کوزه ها را سر شما شکسته و دوباره غیبش میزند !
جیب بر اصلیشریک دزد بحث دو نفره بین جیب بر و شریکشپاسخی فراخور حالرهگذری که پس از دو ماه غیبت ، به یک باره ظاهر میشود

در همین راستا :
حزب الله ، شاه الله ، پیوندتان مبارک !
کینه شاه الله گر بجنبد ، سر به رسوایی زند ! ( یک )


کینه شاه الله گر بجنبد ، سر به رسوایی زند ! ( دو ) کینه شاه الله گر بجنبد سر به رسوایی زند ! ( سه )


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر