۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

سخنگوی موزه ایتالیایی ، علت کارتن کشیدن روی پیکره ها را فاش کرد !


سخنگوی موزه ایتالیایی در مصاحبه ایی با روزنامه « پیتزا نیوز » گفت :

کارتن گذاشتن و مخفی کردن پیکرهای های برهنه موزه ، به خاطر احترام گذاشتن به هییت ایرانی نبود ، بلکه به خاطر این بود که هیت ایرانی ، « تفاوت فرهنگیشان » را به رخ ما نکشند و پیکره های عریان را مورد تعرض جنسی قرار ندهند !
درصورت بیان « سرچشمه » و پاک نکردن 666
بهره بردن از عکس ها ، فیلم ها و مطالب این وبلاگ آزادی میباشددرهمین راستا :

چند عکس در رابطه با نپذیرفتن دیلما روسف ، احمدی نژاد را !تفاوت فرهنگی است ، باشه قبول ولی یه پرسش برام پیش اومده !
https://666sabz.blogspot.be/2012/04/blog-post_22.html


قهرمانان کارتونی را دست کم نگیریم ... 
https://666sabz.blogspot.be/2012/07/blog-post_05.html


استفاده نادرست و غیر اصولی از جرثقیل در کشورهای خارجی !
https://666sabz.blogspot.be/2012/07/blog-post_07.html


در پادشاهی مشروطه پهلوی سوم ، همه احزاب ، رسانه ها و فعالین سیاسی در ابراز عقاید خود آزاد خواهند بود!
https://666sabz.blogspot.be/2012/11/blog-post_9.htmlهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر