۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

نامه سربسته : شاپور بختیار اصلاح طلب بود !.
بارهای پیشین نامه سرگشاده مینوشتم که هم میهنان گرامی ، حزب اللهی ، رجوی اللهی و شاه اللهی ، قدم رنجه میفرمودند و تشریف میاورند و حسابی ناسزا و دشنام و انگ و برچسب بارونم میکردند تا دق و دلیشان خالی شود.

اینبار ، یک نامه سربسته مینویسم به امید اینکه هم میهنان گرامی زیاد منو خجالت ندهند و ادب و کمالاتشون رو به رخ من نکشند.

پیش از هر چیز 3 نکته را یادآوری کنم :

1 - من خودم از طرفداران پر و پا قرص زنده یاد دکتر شاپور بختیار هستم ، و همیشه از این شیرمرد بختیاری به نیکی یاد کرده ام.

2 -  من خودم از همون روز نخست مخالف اصلاح طلبی و مبارزات بدون خشونت بودم و جاده خاکی خمینی را هم قبول ندارم چون اون جاده خاکی منتهی میشود به همین گودال خامنه ایی.

 من طرفدار سرنگونی و ریشه کن شدن جمهوری ننگین اسلامی هستم.

3 - تنها احترامی را که به آقایون موسوی و کروبی میگذارم ، برای ایستادگیشون در برابر خامنه ایی است و از اونها هم مانند دیگر زندانیان سیاسی ، پشتیبانی میکنم و خواستار آزادیشون هستم.

حالا که این 3 اصل رو یادآوری کردم ، نامه سربسته خودم رو آغاز میکنم :

یک - آقایون سلطنت طلب ، دشمنان شماره یک آقایونی مانند بازرگان ، فروهر ، سنجابی و بنی صدر هستند ، چون اونها را جاده صاف کن خمینی میدانند.

دو - و آنهایی هم که تا حدودی بر استبداد شاه خرده میگیرند ، میفرمایند که رژیم شاه ، اصلاحات نیاز داشت نه سرنگونی !

سه - در ضمن این دو گروه ، طرفدار زنده یاد شاپور بختیار هم هستند و معترض به خیانت جبهه ملی چون به این مرد بزرگ نپیوستن و پشت او را خالی کردند !

اما به گمان من چون نیک بنگریم ، شاپور بختیار یک اصلاح طلب بود و آقایون داریوش فروهر و کریم سنجابی که تازه از زندان و آنهم به درخواست دکتر شاپور بختیار آزاد شده بودند ، دیگر امیدی به اصلاح پذیر بودن شاه نداشتن !

نمونه اش اینکه درست یکسال پیش از آغاز انقلاب ، سران جبهه ملی ( زنده یادان : شاپور بختیار ، داریوش فروهر و کریم سنجابی ) در یک نامه سر گشاده از شاه خواستار آزادی و برگردوندن حق ملت به خود ملت شدند که در پاسخ ، ماموران ساواک و به فرمان شاه ، آنان رو مورد عنایت ملوکانه قرار داده و با ضرب و شتم راهی زندان کردند !

( انگار همه دیکتاتورها با « نامه سر گشاده » مشکل دارند )

پرسش اینجاست : آیا روشنفکران آن زمان باید دل به اصلاحات میبستند یا به سرنگونی رژیم مستبد شاه ؟!

- اگر شما میفرمایید « اصلاحات » پس دشمنی شما با اصلاح طلبان امروزی در چیست ؟!

- اگر میفرمایید « سرنگونی » پس دشمنی شما با شادروان داریوش فروهر و کریم سنجابی در چیست ؟!

مگر اینکه شما طرفدار سیاست یک بام و دو هوا باشید !

در همین راستا :درخواست از فرانسه برای تغییر نام خیابانی که در آن لانه جاسوسی آخوندی قرار گرفته به نام زنده یاد شاپور بختیار !


روایت دکتر شاپور بختیار از کودتای ۲۸ امرداد 
https://666sabz.blogspot.com/2015/08/blog-post_21.html


نامه سه امضایی به شاه ، درست یکسال پیش از انقلاب 57
https://666sabz.blogspot.com/2014/02/57.html


تا حالا دقت کردین ؟!
https://666sabz.blogspot.com/2012/06/blog-post.htmlهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر