۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

چند پیشنهاد کوچک برای شاهزاده رضا پهلوی


چند پیشنهاد کوچک برای شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی در آخرین مصاحبه خود با آقای شهرام همایون ، فرمودند که دختر ایشان ، یعنی شاهزاده نور پهلوی ولیعهد ایشان بوده و در فردای ایران ، ملکه و چرا که نه ، میتوانند رییس جمهور بشوند.

شاهزاده رضا پهلوی گرامی ،

از آنجایی که ملت ایران نمک نشناس و بی لیاقت هستند و شاهد هستیم که به چه وضعی پدر شما  را از کشور بیرون کردند و یک مشت دستاربند را به جای ایشان بر تخت پادشاهی نشاندند ، من به شما پیشنهاد میکنم که در همان آمریکا بمانید و رهبری ملت قدرشناس آمریکا را به عهده بگیرید.

شاهزاده نور پهلوی هم به محض اینکه دانشگاهشان به پایان رسید ، از آنجایی که متولد کشور آمریکا هستند و زیر دست شما و والاحضرت شهبانو فرح ، رشد و نمو نموده اند و به چم و خم سیاست آشنایند ، میتوانند نامزد رییس جمهوری و بدون شک در آینده نزدیک رییس جمهور آمریکا بشوند.

و از آنجایی که رییس جمهور آمریکا ، فرمانده کل قوا هم هستند ، ایشان با یک برنامه ریزی دقیق میتوانند یک کودتا علیه دولت خودشان انجام داده و پادشاهی مشروطه را در آمریکا پایه گذاری کنند.

از آنجایی که ملت آمریکا مانند ملت کور و کچل ایران ، نمک نشناس نبوده و برای خدمتگذاران واقعیشان همیشه احترام قائلند ، من مطمئن هستم که سلسله پهلوی ، نسل اندر نسل بر آمریکا فرمانروایی خواهد نمود و سبب گسترش هر چه بیشتر رابطه بین ملت قدرشناس آمریکا و ملت قدر نشناس ایران خواهد شد و ملت بی شعور ایران تازه میفهمد که چه جواهراتی را از دست داده است.

البته پادشاهی پهلوی در آمریکا ، همیشه میتواند با یک لشگرکشی یا حتی یک کودتای ساده و بی دردسر رییس دولت آینده ایران را سرنگون و یکی از دستنشانده های خود را برای فرمانروایی به ایران بفرستد و رسما ایران را مستعمره خود کند.

شاهزاده رضا پهلوی ، تقاضای عاجل دارم که روی سخنان این حقیر تامل بفرمایید.

درود بر خاندان ایراندوست پهلوی


بروکسل

چهارده ژوییه دوهزار و دوازده میلادی۱ نظر:

  1. پیش نهاد بسیار خوبی است!
    مثل سریال تلویزیونی "سران و سلاطین"

    پاسخحذف