۱۳۹۰ بهمن ۲۲, شنبه

گَرد ِ سُم ِ خرانِ ِ شما نیز بگذرد


بیست و دو بهمن، روزی که خمینی موفق شد با فریب و نیرنگ و همراهی ستادبزرگ ارتشداران، ارتش آریامهری، بزرگترین فتنه تاریخ ایران، پس از حمله عرب و مغول در سرزمینمان را ایجاد کند که همچنان فاجعه ادامه دارد.

اما با دیدن این زمانه سیاه سرزمین مان این سروده را به یاد می آورم : 

آن کس که اسب داشت غُبارش فرونشست .... گَرد ِ سُم ِ خرانِ ِ شما نیز بگذرد !

آری، گَرد ِ سُم ِ خرانِ ِ شما نیز بگذرد و ایران هرگز نخواهد مرد... 

فاجعه 22 بهمن و شروع حکومت اسلامی را به ملت ایران تسلیت میگویم !

امیررضا امیربختیار۲ نظر: