۱۳۹۲ دی ۱۶, دوشنبه

فرق بين یک رهبر ایرانی و يك رهبر غربى چيست ؟

.

از يک سیاستمدار کارکشته اروپایی پرسيدند:

 فرق بين یک رهبر ایرانی و يك رهبر غربى چيست ؟


او گفت : مانند توالت ایرانی و فرنگی است ...
پرسیدند منظورت چيست ؟
گفت : چنانچه بخواهى توالت فرنگی را عوض كنى ...
باید فقط چهار پيج آنرا باز كنى ...
ولى اگر بخواهى توالت ایرانی را تغيير دهى ...
بايد كل توالت را بشكنى و كاشى و سرامیک هاى دور و ور آنرا بکنی ... و سيمان زير آنرا هم خرد كنى ، تا بتوانى آنرا تغيير دهى ... !!!
.
.
.


۱ نظر: