۱۳۹۲ بهمن ۸, سه‌شنبه

شعور و انسانیت پلنگ از آدمی بیشتر است !

.

شرح ماجرا :

در یکی از باغ وحش های انگلستان ، در موقع نهار یک پلنگ ، یه بچه موش بی سرپرست وارد محوطه میشه و یه راست میره سراغ نهار آقا پلنگه و شروع میکنه به ناخنک زدن !

آقا پلنگه بجای اینکه با سر پنجه آقا موشه رو دور کنه ، خیلی با وقار وامیسته تا آقا موشه از غذاش بخوره و آخرش هم آقا موشه رو یه ماچ گنده میکنه و میذاره که برگرده سر خونه زندگیش !

بزرگان ایرانزمین از دیرباز فرموده اند :

ای بسا آقا  پلنگه با وقار .... ای بسا آدم در فکر شکار

شعور پلنگ از آدمی بیشتر است .... پس پلنگ آدم و آدمی خر است
 
.
.
 .
.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر