۱۳۹۳ تیر ۱۸, چهارشنبه

پیش بینی محمد رضا شاه آریامهر درباره انقلاب پنجاه و هفت !والاگهر محمد رضا شاه آریامهر چندی پش از وقوع آشوب پنجاه هفت ، بدرستی آنرا پیشبینی کرده و در مصاحبه با فوکوس آن لاین ( همان فکوس آن لاین معروف ) فرموده بودند : با این شیوه حکومتی که پدرم رضا شاه کبیر و پشت بندش من در پیش گرفتیم ، گند زدیم به مشروطه ایران و بزودی مملکت از هم خواهد پاشید و تخت و تاج و دربار پهلوی همگی با هم در قعر زباله دان تاریخ فروخواهد رفت !
.
ببینید که پادشه خوبان چقدر واقعه بین و غیبگو بودند و انقلاب پنجاه و هفت را چه خوب پیشبینی فرموده بودند ولی ملت نمک نشناس و نمکدان شکن ، قدر ایشان را ندانستند و گردنشان را داوطلبانه زیر تیغ ساواک نگذاشتند !

بزرگان ایرانزمین میفرمایند :

به یزدان اگر ما شانس داشتیم .... کجا اینهمه دیکتاتور نسناس داشتیم
.
.


۱ نظر:

  1. ببینم, اینهم بده که ما مردم یک همچین شاه "متفکری" داشتیم! که "انقلاب ٥٧", ببخشید, "شورش ٥٧" (!!!!) را پیش بینی میکرد! درسته که این "فتنه" را گوادلوپ راه انداخت, ولی "اعلی زردک" آنرا پیش بینی کرد! آخه بیخود نیست که ما طرفداران پر و پا قرص "سلطنت", دم ایشان و پدرش را در بشقاب میگذاشتیم ومقامش را به مرتبه خدایگانی رساندیم. یک وقت فکر نکنید که خدای نکرده داشتیم برای الاف و علوف بیشتر یقه پاره میکردیم!

    پاسخحذف