۱۳۹۳ تیر ۲۲, یکشنبه

این ستمکاران که با هم همرهند .....گرگهاشان آشنایان همند

.
انصار شاه الله ، هر چند وقت یک بار با نامهای بزرگان ایرانزمین حسابهای مجازی ساخته و به فحاشی و تهمت زدن به دگراندیشان و آزادیخواهان میپردازند !

این اشخاص بیشتر به نام سلطنت طلب شناخته میشوند و مخالف سرسخت سران حکومت اسلامی و قوانین اسلامی هستند ولی در بسیاری از مواقع ، به دفاع از جمهوری ننگین اسلامی روی میاورند !

این مسئله مرا یاد سروده معروف زنده یاد فریدون مشیری میاندازد که فرمود :

این ستمکاران که با هم همرهند .....گرگهاشان آشنایان همند

بدور از عقل سلیم است که اینان مزدوران ولایت وقیح باشند چنانکه این انصار شاه الله از سوی دیگر سلطنت طلبان باصطلاح معقول و فرهیخته ، پشتیبانی و تشویق میشوند. البته هر زمان که ضرورت ایجاد کند ، همان سلطنت طلب های معقول ، با گردن کج میگویند « از کجا معلوم که اینها سایبری و مزدور رژیم نباشند ؟! » که البته پاسخ این مسئله بسیار آسان است : « از آنجایی که تا همین چند دقیقه پیش ، سلطنت طلبان داشتند از فحاشی و تهمت زدن های انصار شاه الله دفاع میکردند ! »

.
.

منفی گروهی از سلطنت طلبان به خبر کشتار مردم بی گناه منفی گروهی از سلطنت طلبان به خبر جنایات رژیم اسلامی
و در بین این انصار شاه الله ، بتازگی یکی پیدا شده و تنها کارش بند کردن به من و تهمت زدن و فحاشی به من است !

یعنی فکر نکنم که از این آدم مفلوک تر و بیکار تر هم پیدا شود :-)به نظرهایش نگاه کنید ، سر پیکان حمله اش ، همگی به سوی من است !
.
.
.


۱ نظر:

  1. البته سلطنت چیها به دنبال دفاع از رژیم نیستند. منتهی به علت فقدان پایگاه توده ای, فقر سواد سیاسی و نقیصه فرهنگ دموکراتیک و آزادیخواهانه در این جماعت و تعبیر و درک ناقص, بلکه وارونه ای که از مقوله آزادی دارند, خود به خود هر گونه ابراز وجود اینان به نفع حکومت آخوندها تمام میشود و سبب دامن زدن به پلمیک های انحرافی است که نهایتا کارکردی جز تحکیم ارتجاع حاکم ندارند. خلاصه آنکه صرف وجود این جماعت بی مایه, چماقدار و بیگانه پرست, میخ تحکیم حکومت آخوندی است.

    اتفاقا از جمله بهمین دلیل هم باید گروه ها و انجمنهای معتقد به آزادی, دموکراسی و حاکمیت ملی, با ارتجاع در هر دو وجه ان, چه شیخ و چه شاه, مقابله و مبارزه کنند.

    پاسخحذف