۱۳۸۹ اسفند ۲۵, چهارشنبه

عکسی رقت آور از وضع نابسامان نوار غزه !هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر