۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

سوات برادران بسیجیخط قرمز زير واژه گلف ( انگليسی ) از من است


کسی که عکس را فرستاده بود هم نمی دانست آن واژه برای بازی گلف بکار می رود نه برای خليج ( شاخ آب = شاخآب ) 
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر