۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

تظاهرات ایرانیان در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

هم زمان با مردم ایران و شهرهای بزرگ جهان،

تظاهرات ایرانیان در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل
ساعت ۱۷ روز سه شنبه اول مارس
همه بیائید دست به دست هم دهیم
وقت اتحاد و یکپارچگی است
تفرقه دشمن ماست
پیش بسوی ایرانی آزاد
اتحاد برای ایران ـ بلژیک
وقت تنگ است ، خواهشن خبر رسانی کنید


۲ نظر: