۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

جهان را سبز خواهیم کرد


قطعنامه مشترک تظاهرات سراسری همبستگی در اعتراض به سرکوب خونین مردم ایران

جمعه 29 و شنبه 30 بهمن 1389

پس از خرداد 1388، جنبش ميليونی مردم ايران برای گسستن زنجيرهای استبداد، با سرکوبی بی امان از عرصه خیابان‌ها به عقب رانده شد. جمهوری اسلامی تظاهرات مسالمت آمیز مردم علیه تقلب و دروغ، و برای آزادی، دمکراسی و حقوق شهروندی را با خشونتی عریان به خون کشید. در اعتراضات خیابانی، بیش از 100 نفر از بهترین فرزندان ایران جان خود را در نبردی نابرابر با مزدوران مسلح رژیم از دست دادند. هزاران نفر دستگیر و صدها نفر در محاکمه های نمایشی به زندان‌های طولانی محکوم شدند. برای ایجاد وحشت هرچه بیشتر، جمهوری اسلامی دوباره شروع به اعدام زندانیان سیاسی کرد. برخی از این زندانیان حتا پیش از خرداد 88 دستگیر شده بودند. در این انتقام کشی کور، خلق قهرمان کرد تعدادی از فرزندان برومند خود را از دست داد.

اما، برآمد اين جنبش در 25 بهمن 1389 شاهدی غير قابل انکار شد بر اينکه حاکمان ديگر نمی‌توانند با توسل به زور و دروغ مردم را به سکوت وادارند. در 25 بهمن، يکبار ديگر ايرانيان آزادی‌خواه، در بدترين شرايط فشار و سرکوب، به خيابان‌ها آمدند و جهانيان تداوم موجوديت زنده و پرطپش ايرانی آزادی‌خواه و عدالت جو را به چشم خود ديدند.

در این میان، حکومت ايران بی اعتنا به افکار عمومی، به پايمال کردن ابتدایی‌ترين حقوق شهروندان ادامه می‌دهد و در همان حال برای تحکیم مشروعيت دروغين خود نمايشات تبليغی برگزار می‌کند. حاکمان ايران برای مردم مصر و تونس پيام تبريک می‌فرستند و در همان حال نه تنها کوچکترين حق بيان و مخالفت به شهروندان ايران نمی‌دهند بلکه از هيچ خشونتی برای خفه کردن ندای مخالفان فروگزار نمی‌کنند.

در ماه های اخیر، جنبش‌های مردمی برای آزادی و عدالت در تونس، مصر و دیگر کشورهای منطقه به روشنی نشان می‌دهد که حقوق دمکراتيک نه خاص غرب و غربی‌ها، بلکه لازمه زندگی انسانی است و هم از اين رو چشم انداز مبارزه دمکراسی خواهانه در ايران هم با وجود تمامی فشارها و سرکوب ها بی‌شک نويدبخش است.

در اين شرايط خطير، در زمانی که زنان، مردان و جوانان آزادي‌خواه و عدالت جوی ايران در برابر سرکوب بیرحمانه رژیم، با دست‌های خالی به مبارزه ادامه می‌دهند، همبستگی بين المللی اهميتی حياتی دارد. ما از همه آزادیخواهان جهان می خواهیم تا با بسیج افکار عمومی از دولتمردان و نمايندگان نهادهای بين المللی بخواهند تا در کنار انجمن ها و گروه های مدافع حقوق انسانی و در همبستگی با مبارزات دمکراسی خواهی در ايران، مصرانه از جمهوری اسلامی ايران بخواهند که:

ـ به سرکوب مخالفان، و زندان و شکنجه و اعدام فورا پايان دهد،

ـ زندانيان سياسی و به ویژه تمام دستگیرشدگان تظاهرات 25 بهمن را بی قيد و شرط آزاد کند،

ـ آزادی‌های شهروندی برای بيان فکر و انديشه، تشکيل اجتماعات و گروه ها و انتشار افکار، خبر رسانی را بوسيله مطبوعات آزاد به اجرا گذارد.

ما خواهانيم که در تمامی مناسبات بين المللی با جمهوری اسلامی اين خواسته ها به عنوان شروطی جدی از جانب دولتمردان و نمايندگان نهاد های بين المللی عنوان و پيگيری شود.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر