۱۳۹۴ اسفند ۳, دوشنبه

حزب ملت ایران با انتشار بیانیه ای دلایل عدم شرکت خود در انتخابات را به شرح زیر اعلام کرد

هم میهنان

حزب ملت ایران با بیش از ۶۰ سال مبارزه ضد استبدادی و تجربه های گرانسنگ، بارها بیش شرط هایی را برای برگزاری انتخاباتی سالم که سازوکاری مطمین و آرام برای بهبود اوضاع جامعه و به راستی مورد توجه همه مردم باشد در بیانیه های خود بیان کرده است تا از آن طریق بتوان در راستای گذار آرام و منطقی به سامانی مردم سالار که در آن به واقع بتوان گفت “میزان رای ملت است” دست یافت.

اکنون نیز که در آستانه انتخابات دیگری قرار گرفته ایم بار دیگر پیش شرط های انتخابات سالم و آزاد در جامعه را برای گذار از بی برنامگی های ملی، ناکارآمدی ها، فساد و تبعیض ها در بخش های گوناگون جامعه از مدیریت گرفته تا اقتصاد، فرهنگ، صنعت، بهداشت و درمان، کشاورزی، دادگستری، آموزش و پرورش، زنان، اقوام، کارگران و… عبور کرده در مسیر بهبود وضع جامعه مان حرکت کنیم.

هم میهنان :

برطرف نکردن موانع و کاستی های هرگزینشی آن را به حرکتی نمایشی “که از بار مسئولیت شانه خالی کردن است” تبدیل خواهد کرد و نتیجه آن وضع موجود است. حال آنکه باید کوشید نسبت به فراهم آوردن مقدمات انتخاباتی سالم از راه :

- پدید آوردن فضای باز سیاسی

- تامین آزادی گفتار و نوشتار و گردهمایی های قانونی و جلوگیری از دخالت گروههای فشار و نهادهای انتظامی و نظامی

- آزاد گذاردن سازمانها و حزبهای دگراندیش و نهادهای مدنی در چارچوب همین قانون اساسی آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی و مدنی

- اجازه نشر به روزنامه ها و جراید و رفع تبعیض در بخش های مختلف جامعه به ویژه در بخش زنان، اقوام و پیروان ادیان و مذاهب قانونی

- حذف نظارت های گزینشی و سلیقه ای که به نوعی دخالت می انجامد .

با ایجاد ایمنی قضایی از راه رسیدگی به بزه های سیاسی در دادگاه های عمومی با حضور هیات منصفه بصورت علنی با شرکت وکیل دادگستری را نهادینه کنیم و از دیگر سوی در راستای یگانگی و وحدت ملی نسبت به فراهم آوردن زمینه های آشتی ملی و دادن تامین لازم به همه ایرانیان آواره و یا پراکنده در سراسر جهان که به دلایل گوناگون ناگزیر به کشورهای بیگانه کوچ کرده اند برای بازگشت به میهن اقدام شود.

حزب ملت ایران بر این باور است که با تامین و رفع موانع یاد شده می توان از گزینش سراسری سالم سخن گفت و در آن شرکت کرد در غیر اینصورت در انتخاباتی که جز مُهر تایید بر نابسامانی های موجود، ارزیابی دیگری نمی توان بر آن متصور شد، شرکت نخواهد کرد.

حزب ملت ایران

تهران، بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۴ خورشیدی

برچیدن زندان سیاسی- قومی- عقیدتی و مدنی یک خواست ملی است.
فضای باز سیاسی ، پایندان استقلال و عدالت اجتماعی است.
برقرار باد سامان مردمسالاری.به یاد داریوش و پروانه فروهر
.


در همین راستا :


حکومت ولایت فقیه روی حکومت یزید را ، سفید کرده است !
http://666sabz.blogspot.be/2011/12/blog-post_4161.html


سیزدهمین سالگرد شهادت داریوش و پروانه فروهر


داریوش فروهر در جریان « کاروانسرا سنگی » مورد ضرب و شتم ماموران ساواک قرار گرفته بود
http://666sabz.blogspot.be/2015/06/blog-post_22.html
من رای میدم !کلید تنها برای باز کردن نیست ...
https://666sabz.blogspot.be/2015/10/blog-post_14.html

 
این خانم هم ، مشتاق گزینه های روی میز هستند !
https://666sabz.blogspot.be/2014/02/blog-post_4513.html


دم « هپی » از زیر عبای روحانی درآمد !
http://666sabz.blogspot.be/2014/05/blog-post_25.html

.
 
در جمهوری ننگین اسلامی ، انتخاب رییس جمهور مانند انتخاب رنگ خودرو است !
http://666sabz.blogspot.be/2014/05/blog-post_21.html

.
 
آقایان عارف و روحانی ، آخرین ضربه به پیکره اصلاح طلبی !
http://666sabz.blogspot.be/2013/05/blog-post_26.html


نامزدهای مورد قبول من ، این چهار نفر هستند !
http://666sabz.blogspot.be/2013/05/blog-post_31.html


 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر