۱۳۹۳ اردیبهشت ۳۱, چهارشنبه

در جمهوری ننگین اسلامی ، انتخاب رییس جمهور مانند انتخاب رنگ خودرو است !

یعنی باید به آنهایی که دلخوش کرده اند تا روحانی برایشان کاری کند ، گفت :

آرزو بر جوانان عیب نیست !


۱ نظر: