۱۳۹۱ مرداد ۲۳, دوشنبه

تو کز محنت هموطن بی غمی ...

.

عکس از ایسنا۱ نظر:

  1. لعنت بر این دیکتاتورها، جرقه حرکتهای آزادی بخشانه در ایران زده شده است آتشی به پا شده است فقط برای شعله ور شدن به زمان نیاز دارد

    پاسخحذف