۱۳۹۱ مرداد ۱۶, دوشنبه

فتح الله حيات داوودي، مردي که قرباني عزت نفس و غرورش شد


.

فتح الله حيات داوودي، مردي که قرباني عزت نفس و غرورش شد
 
او جزيره خارک را از پدرش، حيدر خان حيات داوودي، به ارث برده بود و محمدرضا پهلوي سال ها مصرّانه ميخواست که سند اين جزيره به نام شخص او منتقل شود. مذاکرات بي نتيجه ماند و حيات داوودي حتي در ازاي هزاران هکتار از مرغوب ترين اراضي خاندان علم در شرق ايران حاضر نشد سند جزيره خارک را به شاه انتقال دهد.
 
زمان انتقام فرارسيد و در کيفرخواست سرتيپ محمود همايون، دادستان دادگاه ويژه زمان جنگ شيراز، نام فتح الله حيات داوودي در رديف متهمان "غائله فارس" قرار گرفت. حيات داوودي با شهامت مرگ را پذيرا شد و شاه را ناکام گذارد. به ناچار، سند جزيره خارک نه به محمدرضا پهلوي بلکه به دولت ايران منتقل شد.
 
اگر اين پايمردي نبود امروزه شاهد دعوي وراث محمدرضا پهلوي در ديوان لاهه بر سر مالکيت جزيره خارک بوديم
.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر