۱۳۹۱ تیر ۶, سه‌شنبه

سخن پهلویستها درست ولی یه پرسش پیش میاید !


 چند وقتی است که طرفداران استبداد پیشین گیرداده اند که چرا بعضی از مخالفان نظام پادشاهی ، به جای اقامت و پناهندگی در کشورهای غیرپادشاهی ، کشورهای بعضا سلطنتی را برای اقامت خود و خانواده شان انتخاب کرده اند.

خوب با این حساب خواهشن بفرمایید که چرا شاهزاده رضا پهلوی به جای سکنا گزیدن در یک کشور پادشاهی یا شاهزاده نشین ، اقامت در آمریکا را برای خود و شاهزاده هایشان برگزیده اند و شهبانو فرح پهلوی هم در فرانسه ساکن شده اند !

بویژه که خاندان پهلوی هیچگونه محدودیتی از لحاظ مالی و شغلی نداشته و با پشتوانه مالی ایی که دارند ، هر کشوری با آغوش باز از آنها استقبال خواهد کرد. 

ولی چرا از کشورهای سلطنتی گریزانند ؟!

پادشاهی خوبه برای همسایه ؟! 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر