۱۳۹۹ مهر ۱۱, جمعه

گویی بوی کباب برخاسته ... سلطنت طلبان به فکر ترور مخالفان عقیدتی خود افتاده اند ! گویی بوی کباب برخاسته ، شاهزاده رضا پهلوی پیام نوین میفرستد و چند روز پس از آن ، سلطنت طلبان آشکارانه پیشنهاد ترور و کشتن مخالفان سلطنت پهلوی را میدهند !

اینان کسانی هستند که حکومت پهلوی نخستین و دومین را حکومتهای آزاد و دموکرات مینامند و وعده آزادی و دموکراسی در حکومت پهلوی سوم را میدهند ولی تا بوی کباب به مشامشان میخورد  ناخودآگاه نقاب از چهره ناپاکشان برداشته و ماهیت حکومت مورد نظرشان را آشکار میسازند !


بزرگان ایرانزمین میفرمایند :

سالی که نکوست از بهارش پیداست ... نوع حکومت از ایل و تبارش پیداستنام کاربری آقای تروریست به « قبله نما » تغییر پیدا کرده تا نقض حریم خصوصی نشود
قانون اساسی آمریکا حق داشتن اسلحه و حق تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی را برای شهروندان تضمین کرده است.

تا میتوانید اسلحه و مهمات خریداری و در جای امن انبار کنید. با سایر بستگان و رفقای شریف سلطنت‌طلب مورد اعتماد گروه‌های کوچک بین سه تا ده نفره را سازماندهی و بطور منظم با هم دیدار کنید. هر لحظه از اوضاع سایر اعضای گروه باخبر باشید، اتوموبیل آماده داشته باشید و وسایل حفاظت شخصی و واکی‌تاکی و دوربین دید در شب هم خریداری کنید.

از همه مهمتر ایرانی‌های مخالف بخصوص چپ‌ها و مجاهدین و ملی مذهبی‌هایی که در شهر یا ایالت شما زندگی میکنند را شناسایی و زیر ذره‌بین داشته باشید.
روز موعود نزدیک است. مردم آمریکا بزودی علیه مافیای گلوبالیستی شورش خواهند کرد و ما سلطنت‌طلبان که تنها آدم حسابی‌های ایرانی ساکن آمریکاییم باید دین خود را به کشور مهمان ادا کرده و برویم سروقت ایرانی‌های بچه‌پرورویی که در این کشور ولو شده‌اند و مفت میخورند اما شعارهای ضد آمریکایی میدهند. قبل از اینکه فرصت فرار پیدا کنند.


https://www.balatarin.com/permlink/2020/10/1/5411059در همین راستا :


قابل توجه کسانی که شناخت درستی از « دوران طلایی پهلوی » ندارند ! 


شعبون نیوز : در پادشاهی مشروطه پهلوی سوم ، همه احزاب ، رسانه ها و فعالین سیاسی در ابراز عقاید خود آزاد خواهند بود !
http://666sabz.blogspot.be/2012/11/blog-post_9.htmlوا مصیبتا ، در بین اپوزیسیون تفرقه افتاد !
تکه کلام شاه اللهی ها :
http://666sabz.blogspot.be/2011/12/blog-post_26.html


ایرانی ها ، علت واژگون شدن کشتی کستا کونکوردیا را پیدا کردند !
http://666sabz.blogspot.be/2012/07/blog-post_06.htmlآخرش سلطنت طلبان را چه صدا کنیم !
http://666sabz.blogspot.be/2012/09/blog-post_8.htmlحزب الله ، شاه الله ، پیوندتان مبارک !
http://666sabz.blogspot.be/2014/02/blog-post_1555.htmlآیا براستی سلطنت طلبان به برابری زن و مرد عقیده دارند ؟! ( نمونه یکم )
http://666sabz.blogspot.be/2014/04/blog-post_26.html


آیا براستی سلطنت طلبان به برابری زن و مرد عقیده دارند ؟! ( نمونه دوم ) 
http://666sabz.blogspot.be/2016/07/blog-post_4.html


آیا براستی سلطنت طلبان به برابری زن و مرد عقیده دارند ؟! ( نمونه سوم )
http://666sabz.blogspot.be/2016/09/blog-post_27.html


در این ویدیو ، شاهزاده رضا پهلوی هواداران خودش را « سلطنت طلب » مینامد !
http://666sabz.blogspot.be/2015/09/blog-post.html

.
.
برای سلطنت طلبان ، هدف وسیله را توجیه می کند !
http://666sabz.blogspot.be/2014/09/blog-post_2.html
.
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر