۱۳۹۵ آبان ۱۲, چهارشنبه

ایران وطن ماست ... کوروش پدر ماست !


سالهاست که از یک سو ، سران جمهوری ننگین اسلامی  میکوشند تا امام علی ، خمینی و حتی خامنه ایی را پدر ملت ایران جابزنند و از سوی دیگر سلطنت طلبان هم تلاش میکنند تا رضا شاه و محمد رضا شاه را به جای « پدر » به ملت ایران قالب کنند ولی در روز هفتم آبان ، مردم یکصدا فریاد زدند « کوروش پدر ماست » !هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر