۱۳۹۵ آبان ۲۳, یکشنبه

ای سلطنت طلبانی که از کلکی که ساواک به فلسفی و شجونی زد ، در پوست خود نمیگنجید ....


آیا میدانید که نام این کار ، « خانم بیاری » و« جاکشی » است ؟!

و مجریان آن ، از جمله ثابتی و نصیری و حتی خود شاه ، نامی به جز « جاکش » و « خانم بیار » عایدشان نمیشود ؟!

درصورت بیان « سرچشمه » و پاک نکردن 666
بهره بردن از عکس ها ، فیلم ها و مطالب این وبلاگ آزاد میباشد


در همین راستا :

 .
 .
 
 
 
 
 
.
.
 
 .پپپپپپپ

۲ نظر: