۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبه

آیا براستی سلطنت طلبان به برابری زن و مرد عقیده دارند ؟! ( نمونه دوم )


همانطوری که در عکس ها خواهید دید ، سلطنت طلبان برای تحقیر و خفه کردن صدای مخالفین خود به هر شیوه ایی روی میاورند ، حتی توهین های جنسیتی میکنند !

به کسانی که برای تحقیر کردن مردان ، آنان را « زن » ، « پیر دختر » ، « یائسه » و و و معرفی میکنند ، آیا به راستی به برابری زن و مرد عقیده ایی دارند ؟!

آیا کسانی که به برابری زن و مرد اعتقادی ندارند ، میتوانند به آزادی همجنسگرایان معتقد باشند ؟!

به این عکسها توجه کنید ، یکی از سلطنت طلبان که به قول خودش ویدیوهایش در فیس بوک دست به دست میشود ، برای خفه کردن آقای دیگری به او تهمت زن بودن ، پیردختر بودن و یائسه بودن زده و از همه مهمتر از سوی سلطنت طلبان دیگر هم مورد تایید قرار گرفته !!!

توجه کنید ، بسیاری از سلطنت طلبان با مثبت دادن به نظرهای این شخص از گفتارش طرفداری کرده اند ، بسیاری دیگر با خاموش ماندن و اعتراض نکردن به این شیوه گفتاری از او حمایت کرده اند و بسیاری دیگر هم با حمله کردن به شخص مورد حمله قرار گرفته ، از دوست خود طرفداری کرده اند !


(( توضیح کوچک :

یکی چاقو کش است !

یکی برای آقای چاقو کش دست زده و او را تشویق کرده !

یکی این صحنه را دیده و دم نزده !

یکی دیگر به شخص زخمی روی زمین افتاده ، لگد زده !

یکی دیگر مراقب است که کسی به فرد زخمی کمک نکند !

همه افراد ذکر شده مجرم به حساب میایند ! ))

.
محمد رضا شاه پهلوی در یکی از مصاحبه هایش ، رسما زنان را ناقص العقل معرفی کرد و اکنون سلطنت طلبان با شیوه رفتاری خود ثابت کردند که به برابری زنان و مردان پایبند نیستند و اگر جایی هم چیزی در حمایت از زنان میگویند ، تنها برای خاک به چشم ملت پاشی و رسیدن به هدفشان است و نه چیز دیگر !!!

.
.

.
نظر همین شخص در باره زنان ایرانی در یک ویدیو دیگر


.
مطلب دیگری از همین شخص
.

.
.

و در پایان :

سخنان محمد رضا شاه درباره عقل زنان
.
..
.


.
.

در همین راستا :

.
.

آیا براستی سلطنت طلبان به برابری زن و مرد عقیده دارند ؟! ( نمونه یکم )
http://666sabz.blogspot.be/2014/04/blog-post_26.html
.
.
سلطنت طلبی که از خط قرمز خود رد شد !
http://666sabz.blogspot.be/2015/04/blog-post.html
.
.
نظریه پوچ و بی اساس سلطنت طلبان درباره تز دکترای مصدق !
http://666sabz.blogspot.be/2016/03/blog-post_4.html
.
.
در پاسخ به کسانی که میگویند « از کجا معلوم که اینها سطلنت طلب » باشند !
http://666sabz.blogspot.be/2015/11/blog-post_25.html
.
.
سلطنت طلبان ساکن کشورهای پادشاهی ، حقیقت را پنهان میکنند !
http://666sabz.blogspot.be/2016/06/blog-post_33.html
.
.
در این ویدیو ، شاهزاده رضا پهلوی هواداران خودش را « سلطنت طلب » مینامد !
http://666sabz.blogspot.be/2015/09/blog-post.html

.
.
برای سلطنت طلبان ، هدف وسیله را توجیه می کند !
http://666sabz.blogspot.be/2014/09/blog-post_2.html
.
.
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر