۱۳۹۵ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

کینه شاه الله گر بجنبد سر به رسوایی زند ! ( سه )


به عکسها خوب توجه کنید تا به شیادی و دروغگویی انصار شاه الله پی ببرید !

خودتان قضاوت کنید که چه کسانی دم از آزادی سیاسی و مردمسالاری در پهلوی سوم میزنند !
*************
********


یک مشت دروغگو و پشت هم انداز ، امروز برای ما دم از آزادی در حکومت پهلوی نخست و دوم میزنند وعده آزادی و مردمسالای در حکومت پهلوی سوم میدهند !

زمانی که این حضرات تحمل کوچکترین انتقادی را نداشته و سریعا شروع میکنند به لجن پراکنی و پاپوش دوزی ، خوب چگونه میتوان به آنان اعتماد کرد که در حکومت ایده آلشان که همانا ادامه دهنده روش و منش محمد رضا شاه است ، به ملت شریف ایران ، آزادی سیاسی و حق بیان داده شود !

بزرگان ایرانزمین از دیرباز فرموده اند :

سالی که نکوست از بهارش پیداست .... نوع حکومت از ایل و تبارش پیداست
در همین راستا :حزب الله ، شاه الله ، پیوندتان مبارک !
کینه شاه الله گر بجنبد ، سر به رسوایی زند ! ( یک )کینه شاه الله گر بجنبد ، سر به رسوایی زند ! ( دو )هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر